Zoals in Mei al vermeld geven we in het hanzebládje soms hints voor de kwis.
Zo was er: Volg het Maasbommelse nieuws.
En nu: Tijdens de kwisavond wordt er in elk team een “vrouw” 50 jaar. Wat is daar voor nodig?
In Mei vroegen we jullie Maasbommelse goede doelen aan te dragen voor als we geld over houden in kas. Dat kan nog steeds. Geef het door aan:

Lardencorry@gmail.com ( 06-23295394) of

Ger.broekmans@kabelfoon.nl ( 06-20070966)

In Mei hebben we de opening gevierd van ons mooie nieuwe Hanzehuys. Dit jaar zien we alle kwissers daar dan ook terug voor onderdelen van de kwisavond en tijdens de uitslagavond. We hopen op twee gezellige avonden.

Dus noteer alvast in jullie agenda’s:
Definitieve data:
Vrijdag 13 december: kwisavond
Zaterdag 11 januari 2020: uitslagavond