Beste Kwissers,

De inschrijftermijn is gestart. Wij vragen de teams om vóór 30 november in te schrijven, zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen tijdens de kwisavond op 13 december. Zie website en nieuwsbrief oktober.

Betreffende ons goede doel: bij de aanschaf van een derde AED in een vrij toegankelijke kast voor het dorp hoort natuurlijk ook dat er mensen beschikbaar zijn die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Er komt daarvoor dan ook een cursus. Wij roepen geïnteresseerden voor deze cursus op. Lees hierover meer bij de informatie van het  Dorpsplatform in het Hanzebládje.

Tip: zit er nog wat in de verkleedkoffer? 

Ter herinnering, definitieve data: 

Vrijdag 13 december :         kwisavond

Zaterdag 11 januari 2020:  uitslagavond

Inschrijven kan via de mail  of telefonisch bii: 

Lardencorry@gmail.com  ( 06-23295394)

Ger.broekmans@kabelfoon.nl  ( 06-20070966)

Bij de inschrijving geven jullie op:

  1. Naam Team / aantal deelnemers
  2. Naam en telefoonnummer teamleider.
  3. Adres speellocatie

Het inschrijfgeld bedraagt in 2019 per team :  25 euro.

( plus evt. sponsoring AED)  De enveloppe  kan worden afgegeven bij Lard Brands, meester van de Venstraat 12 , in zijn brievenbus of bij de start van de kwis in het Hanzehuys. Zie verder ook onze website.

“Ze kruipen door het oog van de naald”

Ter herinnering, definitieve data:

Vrijdag 13 december :         kwisavond

Zaterdag 11 januari 2020:  uitslagavond